Slide Shows

Wat is een slideshow?

Een slideshow laat u zien, hoe u met het programma SilverKnit Utility kunt werken.

Op elke schermafbeelding, die verschijnt, ziet u een (gedeeltelijke) afbeelding van het computerscherm met links onder:
1. Het doel van de opdracht (Taak).
2. Wat u moet doen om die opdracht uit te voeren (Aktie).
Als u het programma SilverKnit Utility tegelijker tijd draait, kunt u de instructies van een slideshow stap voor stap mee doen.

Hoe werkt een slideshow?

Klik hieronder op een slideshow naar keuze.

Configuratie Download Breien

De eerste afbeelding verschijnt.
Om door te gaan, klikt u met de muis op de rechter kant van de afbeelding.
Om terug te gaan, klikt u met de muis op de linker kant van de afbeelding.
Of,...
Gebruik de rechter pijltoets om door te gaan.
Gebruik de linker pijltoets om terug te gaan.

Om een slideshow te verlaten, drukt u op de Esc toets, of klikt u op Sluiten op uw scherm.